Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN


   MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

  • Nhiệt liệt chào mừng 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020)!

  • Nhiệt liệt chào mừng 134 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2020)!

  • Tinh thần Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5) bất diệt!

  • Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đay mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

  • Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

  • Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

  • Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: