Thông tin thành viên
Họ và tên: Nguyễn Thị Phi Nga
Email: thcs.hq.ntpnga@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường THCS Hoàng Quế
Chức vụ: TTCM- Văn
Chuyên môn: Tiếng Anh
Thống kê:  Tổng số bài: 106       Đã duyệt: 11       Tổng điểm: 42

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt