Asset Publisher

Tuyên truyền pháp luật phòng ngừa, quản lý, giáo dục trẻ em làm trái Pháp luật tại trường THCS Hoàng Quế.

Tuyên truyền pháp luật phòng ngừa, quản lý, giáo dục trẻ em làm trái Pháp luật tại trường THCS Hoàng Quế.


Tuyên truyền pháp luật phòng ngừa, quản lý, giáo dục trẻ em làm trái Pháp luật tại trường THCS Hoàng Quế.

Thực hiện Kế hoạch số 289/KH-CAH ngày 30/5/2013 của Công an huyện Đông Triều; Kế hoạch của UBND xã Hoàng Quế về việc thực hiện mô hình “Phòng ngừa, quản lý, giáo dục trẻ em làm trái Pháp luật tại cộng đồng dân cư năm 2013”.

Hôm nay, ngày 13/10/2013 trong Lễ chào cơ đầu tuần Công an xã Hoàng Quế phối hợp với nhà trường tổ chức tuyên truyền pháp luật phòng ngừa, quản lý, giáo dục trẻ em làm trái Pháp luật cho học sinh. Tới dự có ông Lưu Thành Lũy trưởng Công an xã và các đại biểu trong đoàn công tác của Ban chỉ đạo mô hình “Phòng ngừa, quản lý, giáo dục trẻ em làm trái Pháp luật tại cộng đồng dân cư năm 2013” xã Hoàng Quế.

Buổi tuyên truyền pháp luật phòng ngừa, quản lý, giáo dục trẻ em làm trái Pháp luật đã giúp cho các em học sinh nhà trường hiểu rõ thêm về trách nhiệm, quyền lợi và những hình thức bị xử lý nếu các em vi phạm theo quy định của Pháp luật. Bằng các hình thức phối hợp hợp cùng giáo dục học sinh giữa nhà trường và các tổ chức, ban ngành của xã với nhà trường đã góp phần giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho các em.

Một số hình ảnh trong buổi tuyên truyền.

Ông Lưu Thành Lũy trưởng Công an xã triển khai Kế hoạch Phòng ngừa, quản lý, giáo dục trẻ em làm trái Pháp luật tại cộng đồng dân cư năm 2013” xã Hoàng Quế.

Thầy Bùi Văn Nghĩa - BT; HT nhà trường ủy viên Ban chỉ đạo phát biểu kết luận buổi tuyên truyền.

(Nhóm CNTT-Trường THCS Hoàng Quế)