Asset Publisher

THCS Hoàng Quế bồi dưỡng SHCM và tập huấn Trường học kết nối

THCS Hoàng Quế bồi dưỡng SHCM và tập huấn Trường học kết nối

Thực hiện công văn số ….với nhiệm vụ nâng cao chất lượng dạy học thông qua ứng dụng CNTT tiến tới nhà trường điện tử. Chiều ngày 27/11/2014, các tổ chuyên trường THCS Hoàng Quế tổ chức hoạt động "Bồi dưỡng sinh hoạt chuyên môn định kỳ" và tập Tập huấn chương trình "Trường học kết nối" tới tất cả giáo viên.


        Trong buổi sinh hoạt chuyên môn định kỳ, các tổ chuyên môn nhà trường đã triển khai ý nghĩa về việc đổi mới của hoạt động sinh hoạt chuyên môn trong trường học. Những nội dung cần thực hiện trong các buổi sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn chủ yếu chú trọng đến các hoạt động thông qua nghiên cứu nội dung bài học. Mỗi giáo viên lựa chọn những kiến thức khó trong từng đơn vị bài học từ đó đề ra những cách thức, giải pháp thực hiện có hiệu quả chất lượng giờ dạy, phát huy tính sáng tạo, hứng thú học tập của học sinh.

Tổ Tự nhiên trong buổi sinh hoạt chuyên môn

          Một hoạt động nhằm thúc đẩy nâng cao chất lượng dạy và học được triển khai đồng bộ là chương trình tập huấn "Trường học kết nối". Các học viên - giáo viên hai tổ Khoa học Tự nhiên và Khoa học xã hội đã được nghiên cứu những thông tin giới thiệu về trường học kết nối, hướng dẫn truy cập trường học kết nối, hướng dẫn sử dụng các loại tài khoản người dùng, hướng dẫn tham gia các khóa học/bài học, hướng dẫn tham gia các cuộc thi…

GV tập huấn trường học kết nối

         Sau thời gian tập huấn, các tổ, nhóm chuyên môn họp, thảo luận tìm ra con đường tiếp cận và thực hiện có hiệu quả nhất nội dung buổi tập huấn. Thông qua "trường học kết nối", cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường được kết nối trực tuyến trên cơ sở nắm bắt các thông tin, học sinh, phân hệ học liệu, phân hệ tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn. Có thể thấy, "Trường học kết nối" thực sự sẽ trở thành cầu nối gắn kết thông minh, hữu hiệu giúp học sinh phát huy tính tính cực, tự giác trong học tập góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường trong thời gian tới.

                                                                                           Nguyễn Thị Hoa