Asset Publisher

LỊCH TRỰC TẾT NĂM 2017

LỊCH TRỰC TẾT NĂM 2017


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

                TRƯỜNG THCS HOÀNG QUẾ

LỊCH PHÂN CÔNG

TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU NĂM 2017

 

STT

Ngày trực

Họ và tên

người trực

Chức vụ

Số

điện thoại

1

25/01/2017

(28 tháng Chạp)

Nguyễn Văn My

P.Hiệu trưởng

0902244315

2

26/01/2017

(29 tháng chạp)

Vũ Trường Thoi

Hiệu trưởng

0912679656

3

27/01/2017

(30 tháng chạp)

Vũ Trường Thoi

Nguyễn Văn My

Trần Xuân Thắng

Hiệu trưởng

P.Hiệu trưởng

TPT

0912679656

0902244315

4

28/01/2017

(Mùng 1 tết)

Vũ Trường Thoi

Trần Xuân Thắng

Hiệu trưởng

TPT

0912679656

5

29/01/2017

(Mùng 2 tết)

Vũ Trường Thoi

Nguyễn Văn My

 

Hiệu trưởng

P.Hiệu trưởng

0912679656

0902244315

6

30/01/2017

(Mùng 3 tết)

Nguyễn Văn My

P.Hiệu trưởng

0902244315

7

31/01/2017

(Mùng 4 tết)

Vũ Trường Thoi

 

Hiệu trưởng

0912679656

8

     01/02/2017

(Mùng 5 tết)

Nguyễn Văn My

P Hiệu trưởng

0902244315

9

02/02/2017

(Mùng 6 tết)

Vũ Trường Thoi

Hiệu trưởng

0912679656

10

03/02/2017

(Mùng 7 tết)

Nguyễn Văn My

P Hiệu trưởng

0902244315

11

04/02/2017

(Mùng 8 tết)

Vũ Trường Thoi

P.Hiệu trưởng

0912679656

12

05/02/2017

(Mùng 9 tết)

Vũ Trường Thoi

Trần Xuân Thắng

Hiệu trưởng

TPT

0912679656

 

                                                                   Hoàng Quế, ngày 23 tháng 02 năm 2017

                                 HIỆU TRƯỞNG

 

                              Vũ Trường Thoi