Asset Publisher

KÊ HOẠCH THÁNG 5 NĂM 2015

KÊ HOẠCH THÁNG 5 NĂM 2015


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG THCS HOÀNG QUẾ

 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc            

              Đông Triều, ngày 5 tháng 05 năm 2015

 

 

                                                                    CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG

                                                                              Tháng 05 năm 2015

     Nhiệm vụ trọng tâm:

     Chủ điểm: " Thi đua chào mừng ngày 19/5"

+ Hoàn thành chương trình, tổng kết năm học 2014-2015,

+ Bàn giao học sinh về sinh hoạt hè năm 2015 tại địa phương.

+  Tổ chức ngày hội CNTT lần 5.

  + Hoàn thiện hồ sơ xét tốt nghiệp lớp 9

  + Tổng kết tổ, tổng kết trường.

  + Bồi dưỡng tập huấn phần mềm soạn giảng bài giảng điện tử.

Lịch cụ thể:

Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận chịu trách nhiệm

05/5

 Họp  hội đồng nhà trường, họp chi bộ

 Đảng viên chi bộ, Toàn thể HĐ

05-10/5

Hoàn thiện hồ sơ, học bạ các khối lớp

 GV toàn trường

09/5

Phòng GD Kiểm tra  hồ sơ tốt nghiệp lớp 9 

 BGH và GV dạy lớp 9

10-14/5

Hoàn thiện hồ sơ xét tốt nghiệp lớp 9.

 Hội đồng xét TN

11/5

Tập huấn sử dụng phần mềm soạn bài giảng điện tử

 HP chuyên môn, TTCM, CNTT

12/5

Tổng kết tổ chuyên môn, xét duyêt thi đua.

 BGH, GV các tổ

14/5

Tập huấn hướng dẫn phân quyền sử dụng cơ sở dữ liệu bài giảng điện tử Ngành GD&ĐT thị xã  Đông Triều

 HP chuyên môn, TTCM, CNTT

14,15/5

  Đại hội Đảng Bộ Xã Hoàng Quế.

 Đảng viên

15/5

 Thi kể chuyện Bác Hồ

 TPT, HS dự thi

16/5

  Hội thảo kỹ năng sống tại trường MN Huy Hoàng.

HT, TPT, Hội cha mẹ HS

15-20/5

  Duyệt tốt nghiệp lớp 9 tại PGD

Đ/C My- HPhó

26/5

  Tổng kết hội đồng sư phạm, Tổng kết HS

GV và HS toàn trường

29/5

  Ngày hội công nghệ TT lần thứ 5

 GV toàn trường

 

Nơi nhận:                                                         

- Phòng GD&ĐT ( b/c)

- BGH( t/h)

- Lưu VP          

HIỆU TRƯỞNG

 

 

      Vũ Trường Thoi