Asset Publisher

KẾ HOẠCH THÁNG 11 NĂM HỌC 2015-2016

KẾ HOẠCH THÁNG 11 NĂM HỌC 2015-2016


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

           TRƯỜNG THCS HOÀNG QUẾ

 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc            

                        Đông Triều, ngày 5 tháng  11  năm 2015

 

 

                                                                 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG

                                                                              Tháng 11 năm 2015

     Nhiệm vụ trọng tâm:

                 Chủ điểm: " Thi đua dạy thật tốt - học tập tốt chào mừng 33 năm ngày nhà giáo VN 20/11"

+ Tổ chức chuyên đề cấp trường.

+  Tổ chức phong trào hội học hội giảng.

+ Tổ chức thi giải toán trên náy tính Casio.

+ Tổ chức cuộc thi KHKT.

+ Tiếp tục hoàn thành phổ cập giáo dục năm 2015.

+ Tuyên truyền an toàn giao thông, nước sạch, tiết kiệm điện.

              Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận chịu trách nhiệm

2/11

 Họp Hiệu trưởng, chia tay đồng chí Lưu Xuân Giới nguyên trưởng phòng GD.

Đ/C HT

3/11

 Họp hội đồng triển khai kế hoạch tháng.

 Toàn thể GV hội đồng

5/11

 Tổ chức chuyên đề cấp trường.

 Toàn thể GV hội đồng

9/11

 Tuyên truyền an toàn giao thông.

Tổ chức tưởng niệm nạn nhân do tai nạn giao thông.

Toàn thể GV và HS

10/11

 Học sinh thi giải toán trên máy tính Casio.

 GV bộ môn và HS dự thi

11-14/11

 Chia tay Đ/C trưởng phòng.

Đ/C HT

3-19/11

 Dự giờ thao giảng chào mừng ngày 20/11

GV bộ môn

20/11

 Tổ chức ngày 20/11

 BGH, BCHCĐ, GV, HS

23-30/11

 Dự giờ thao giảng - kiểm tra toàn diện.

Tuyên truyền vệ sinh nước sạch, tiết kiệm điện.

Tổng hợp thi đua tháng 11.

 BGH, BCHCĐ, TPT,  GV, HS

 

Nơi nhận:                                                         

- Phòng GD&ĐT ( b/c)

- BGH( t/h)

- Lưu VP          

HIỆU TRƯỞNG

 

 

      Vũ Trường Thoi