Asset Publisher

Danh sách CBGVNV năm học 2016 - 2017

Danh sách CBGVNV năm học 2016 - 2017


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

             TRƯỜNG THCS HOÀNG QUẾ

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN

( Tính tới thời điểm 05 tháng 9 năm 2016)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

NĂM VÀO NGÀNH

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ CM

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Vũ Trường Thoi

1959

1980

HT

Đại học

0915018656

2

Nguyễn Văn My

1958

1979

Hiệu phó

Đại học

033 3676594

3

Phạm Thị Đan

1981

2002

TT CM

Đại học

0985919583

4

Hoàng Thị Quý

1964

1987

Tổ phó CM

Cao đẳng

033 3872379

5

Trịnh Thị Nhẫn

1988

2006

Kế Toán

TC KT

01689272928 

6

Bùi Thị Thoa

1962

1982

Giáo viên

Đại học

033 3674341

7

Bùi Thị Sáu

1973

1998

Giáo viên

Đại học

0973318366

8

Phạm Quang Hưng

1979

2006

Giáo viên

Cao đẳng

0912903279

9

Nguyễn Thị Hải Yến

1981

2004

Giáo viên

Đại học

0986587220

10

Nguyễn Thị Hảo

1980

2001

Giáo viên

Đại học

033 3872535

11

Nguyễn Khương Duy

1982

2007

Giáo viên

Đại học

0977037237

12

Ngô Thị Thu Hà

1985

 2008

Giáo viên

Đại học

0904608085

13

 Nguyễn Lan Anh

1984

2007

Giáo viên

Đại học

01216432222

14

Nguyễn Thị Phi Nga

1975

1995

TT CM

Đại học

033 3584414

15

Nguyễn Thị Hoa

1973

2001

Tổ phó CM

Đại học

033 2215235

16

Trịnh Thị Thanh Tâm

1976

1997

Giáo viên

Đại học

0984232466

17

Hoàng Thanh Thục

1977

1998

Giáo viên

Đại học

033 3678609

18

Nguyễn T. Thanh Huyền

1978

2002

Giáo viên

Đại học

033 3674033

19

Nguyễn T.Kim Thoa

1960

1997

Giáo viên

Cao đẳng

033 675507

20

Trần Xuân Thắng

1978

2001

TPT Đội

Đại học

033 3872497

21

Nguyễn Thị Thúy

1986

2008

Giáo viên

Đại học

01672010684

22

Ngô Thị Hoàn

1980

2002

Giáo viên

Đại học

0936628746

23

Phạm Thị Lan Anh

1979

2009

Hành chính

Đại học

01646338556 

24

Ngô Thị Thảo

1988

2012

NV thư viện

Cao đẳng

0966648636