Asset Publisher

Chương trình công tác tháng 3-2014

Chương trình công tác tháng 3-2014


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HOÀNG QUẾ                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 08/KH-TrTHCS                                     Đông Triều, ngày 03 tháng 03 năm 2014

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03/2014

                                                                                                                                       

* Trọng tâm công tác tháng 03/2014:

( Phát động phong trào thi đua 2 tốt " Dạy thật tốt - Học thật tốt" chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/; chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3).

             Tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2014" gắn với các cuộc vận động của nghành. “Mỗi thày cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học, tự bồi dưỡng và sáng tạo”.

- Thực hiện công tác phát triển: Duy trì sĩ số học sinh. Đảm bảo tỉ lệ chuyên cần, xây dựng kế hoạch phát triển năm học 2014 – 2015. 

- Công tác dạy và học: Thực hiện nghiêm túc nề nếp dạy học, kiểm tra nội bộ nhà trường; Tổ chức cho học sinh tham gia thi HS giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh; thi điền kinh HS cấp huyện, tham gia thi GVCN giỏi cấp cơ sở và thực hiện tốt các lớp tập huấn của Phòng GD&ĐT, của Sở GD&ĐT. Thực hiện đánh giá nhà trường theo Chỉ đạo của Phòng GD&ĐT. Tiếp tục thực hiện tốt việc chống dậy thêm, học thêm theo chỉ thị 09.

- Tăng cường giáo dục đạo đức, phát luật, giáo dục về an toàn giao thông, tai nạn thương tích cho học sinh. Tăng cường các hoạt động của Liên đội, tích cực tuyên truyền trên các buổi phát thanh măng non trong nhà trường. Giới thiệu đội viên lớn ưu tú kết nạp lên Đoàn.       

- Đảm bảo CSVC phục vụ công tác dạy và học, sửa cửa kính phòng học và phòng Tin.

- Hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3; hoạt động tập thể quy mô toàn trường kỷ niệm này thành lập Đoàn TNCS HCS 26/3 với hình thức cắm trại.

- Thực hiện tốt vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh trong thời gian chuyển mùa.

(Thực hiện điều chỉnh kế hoạch nếu có)

Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận chịu trách nhiệm

01/3 – 30/3

- Thực hiện công tác dạy học theo chương trình.

- LĐ vệ sinh, châm sóc cây xanh

- Các thành viên trong HĐ giáo dục.

- Ban lao động, HS.

01/3

-Họp trực tuyến

- Các thành viên trong HĐ.

03/3

-Họp Hội đồng giáo dục triển khai công tác tháng 03.

-Đăng ký làm theo tấm gương của Bác.

- Các thành viên trong HĐ.

04 - 05/3

-Tham gia giải điền kinh học sinh cấp huyện.

-  Đ/c phụ trách Y tế học đường; Duy; Lương.

06/3

Tiếp đoàn kiểm tra của Phòng về chống dạy thêm, học thêm.

HT.

 08/3

 

Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ.

 

 - Các thành viên trong HĐ.

19/3-20/3

Tổ chức cho HS tham gia dự thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp Tỉnh.

-PHT; GVCN.

26/3 

 Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. (cắm trại)

- Các thành viên trong HĐ.

- HS.

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

- Bộ phận CM.

- Ban LĐ.

- Ban thi đua.

   - Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Bùi Văn Nghĩa