DANH SÁCH CBGV-NV NĂM HỌC 2022 - 2023 (TÍNH TỪ NGÀY 18/01/2023)


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
                TRƯỜNG THCS HOÀNG QUẾ


                                           DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN
                                              (Tính từ ngày 18 tháng 01 năm 2023)

STT

 HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

NĂM VÀO NGÀNH

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ CM

SỐ ĐIỆN THOẠI 

1

 Đinh Thị Ngọc Dung

28/01/1975 

 1995

HT

ĐH Hóa

0978898539

2

Lê Thị Thúy Hường

12/03/1098

2006

PHT

ĐH Toán

098 9804344

3

Phạm Thị Đan

17/7/1981

2002

TT CM

CĐ Sinh-Địa; ĐH Sinh

0985919583

4

Bùi Thị Sáu

06/06/1973

1998

Giáo viên

CĐ Sinh-Hóa- Địa; ĐH Hóa

0973318366

5

Phạm Quang Hưng

26/09/1979

2006

Giáo viên

CĐ Sinh Thể

0912903279

6

Nguyễn Thị Hải Yến

16/10/1981

2004

Giáo viên

ĐH CNTT

0986587220

7

Nguyễn Thị Hảo

28/04/1980

2001

Giáo viên

CĐ Sinh-Địa; ĐH Sinh

033 3872535

8

Nguyễn Khương Duy

20/07/1982

2007

Giáo viên

ĐH Thể dục

0977037237

9

Nguyễn Thị Nữ

06/08/1983

2005

Giáo viên

CĐ Lý-Hóa; ĐH Hóa

0335837750

10

 Nguyễn Lan Anh

25/10/1984

2007

Giáo viên

ĐH Âm nhạc

0796432222

11

Nguyễn Thị Phi Nga

11/04/1975

1995

TT CM

CĐ Văn-Sử: ĐH Ngữ Văn

033 3584414

12

Trịnh Thị Thanh Tâm

10/08/1976

1997

Giáo viên

 CĐ Văn-Sử-CD    ĐH Ngữ Văn

0984232466

13

Hoàng Thanh Thục

24/09/1977

1998

Giáo viên

CĐ Văn-Sử-CD;ĐH Ngữ Văn

033 3678609

14

Nguyễn T. Thanh Huyền

02/04/1978

2002

Giáo viên

ĐH Tiếng Anh

033 3674033

15

Trần Xuân Thắng

29/01/1978

2001

TPT Đội

Đại học

033 3872497

16

Nguyễn Thị Thúy

28/06/1986

2008

Tổ phó CM

CĐ Toán - Lý; ĐH Toán

0936894158

17

Ngô Thị Hoàn

03/03/1980

2002

Giáo viên

CĐ Văn – CD; ĐH Ngữ Văn

0936628746

18

Bùi Thị Diệu Thúy

01/01/1980

2003

Giáo viên

CĐ Sinh – Địa; ĐH Sinh

0766355688

19

Nguyễn Thanh Thúy

22/01/1988

2015

Giáo viên

ĐH Toán; TS Toán

0973872283

20

Nguyễn T. Huyền Trang

09/10/1995

2020

Giáo viên

ĐH Toán

0965596059

21

Ngô Thị Phương Loan

06/01/1988

2018

Giáo viên

ĐH Toán - Tin; TS Toán

0355904755

22

Vương Thị Kim Hoa

12/05/1991

2020

Giáo viên

Đại học GD chính trị

0329932486

23

Văn Thị Nhàn

29/04/1993

2020

Giáo viên

CĐ Văn

0389691185

24

Ngô Thị Thảo

20/05/1988

2012

NV thư viện

Cao đẳng

0966648636

25

Ngô Thị Thành

1975

2007

Thiết bị

ĐH Kế toán

0985507163

26

 Mạc Thị Thanh Nga

01/10/1977

1999

Văn Thư

TC Kế toán

0936568136

27

Nguyễn Thị Tuyết Hạnh

23/09/1989

2022

Giáo viên

ĐH Anh, TS Ngôn ngữ Anh

0396443609

28

Nguyễn Kim Thoa

05/04/1984

2006

Giáo viên

ĐH Anh

0983688474

 

                                           HIỆU TRƯỞNG

                                                                                             (Đã kí)

 

                        Đinh Thị Ngọc Dung

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu