Xuất bản thông tin

Trường THCS Hoàng Quế triển khai ký cam kết với CBGV-NV

Trường THCS Hoàng Quế triển khai ký cam kết với CBGV-NV

Trường THCS Hoàng Quế triển khai ký cam kết " Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh" Thực hiện công văn số 148/PGD&ĐT- thị xã Đông Triều ngày 18/02/2016 về việc triển khai kí cam kết theo kế hoạch số 19 KH/UBND ngày 10/02/2017


       Thực hiện Chủ đề công tác năm 2017: về việc tổ chức kí cam kết đối với cán bộ GV-NV và người lao động.

       Hôm nay, ngày 20/02/2017 tại văn phòng trường THCS Hoàng Quế đã tổ chức kí cam kết  "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh" giữa Phó Hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên, các đoàn thể và các tổ với hiệu trưởng nhà trường.

       Đồng chí Hiệu trưởng đã triển khai Kế hoạch số 611/KH-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh về  "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;  Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 28/12/2016 của Thị ủy Đông Triều; Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 10/02/2017 của UBND thị xã Đông Triều; Kế hoạch số 20 ngày 20/02/2017 của nhà trường.

      Đ/C Hiệu trưởng triển khai công văn

       100% cán bộ, giáo viên, nhân viện và người lao động với 28/28 đồng chí thực hiện kí cam kết.Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên ký cam kết thực hiện tốt theo đúng bản cam kết đề ra.

Cán bộ GV NV nhà trường ký cam kết

                                                                                                  GV: Ngô Hoàn