Xuất bản thông tin

Phân công giảng dạy năm học 2012-2013

Phân công giảng dạy năm học 2012-2013


          TRƯỜNG THCS HOÀNG QUẾ 

 

 PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

 

( Tháng 08 năm 2012 )

 

TT

 

HỌ TÊN GV

 

DẠY MÔN – LỚP

 

KIÊM NHIỆM

 

SỐ TIẾT

1

Nguyễn Nga

Văn 8AB8 + GD7A1 + TC 8AB2

 

TT3

14

2

Hoàng Thục

 

Văn 7BC8 +  TC 92

CN 7C5

15

3

Trịnh Tâm

Văn 7A4 +  Sử 63 + TC 63

CN7A5

15

4

Nguyễn Hoa

Văn 9AB10  + HSG2

TK3  + TP

15

5

Trần Thắng

Văn 6B4 + Sử 76 + Sử 92 + HSG2  + GD7C1

 

15

6

Nguyễn Thoa

MT82+TC73+Sử 84 + GD92 +GD63 + GD7B1

 

15

7

Ngô Thị Hoàn

Văn 6AC8 +  GD 82

 

CN 6A5

15

8

Nguyễn  Thủy

Anh 7ABC9 + Anh 9AB4 + HSG2

 

15

9

Nguyễn Huyền

Anh 8AB6 + Anh 6ABC9

 

15

10

Đào Thị Huyền

 

Nhạc 6,7,88 + MT 73

 

TQ3

14

11

Hà Thanh Nhàn

 

Toán 7A4 +  Lý 82

CNTT6 + TT3

15

12

Bùi Thị Thoa

Toán 8AB8 +  TC 92

CN8B5

15

13

Trần Thị Dung

Toán 6BC8 + MT 9B1

CTĐ1+ CN 6C5

15

14

Nguyễn Phong

Toán 9AB8 + Lý 94

3

15

15

Đào Thị Nhẽ

 Lý 73 + TC 82 + Lý 63 + Toán 7B4

3

15

16

Trương Nguyệt

Toán 7C4 

HP

 

17

Nguyễn Oanh

Toán 6A4+CNg84 + TC63 +TC73+CNg 9B1

 

15

18

Hoàng Quý

Hóa 9AB4 + Địa 6ABC3+MT9A1+ HSG2

 

TP + CN9A5

15

19

Bùi Thị Sáu

 Hóa 84 + Sinh 7BC4 + Địa7B2

CN 7B

15

20

Phạm Đan

 Sinh 66 + CNg 6BC4

CN 6B

15

21

Nguyễn Hảo

 Địa 94 + Địa 7AC4 + HSG2 

CN 9B

15

22

Bùi Thúy

 Sinh 84 + Địa 82 + CNg 6A2 + C.nhỏ2

CN8A

15

23

Nguyễn Duy

TD 6ABC6 + TD 84 + TD 9AB4

PTrào

16

24

Phạm  Hưng

TD 76 + Sinh 94 + Sinh7A2 + CNg 9A1

 

15

25

Nguyễn Hiền

CNg 76

T.nghiệm

16

26

Nguyễn Hương

 MT 6ABC3

ĐĐ

13

27

Bùi Văn Nghĩa

 Dạy thay

HT