Xuất bản thông tin

Phân công chuyên môn học kì 1 năm học 2016-2017

Phân công chuyên môn học kì 1 năm học 2016-2017


`   TRƯỜNG THCS HOÀNG QUẾ                            

                PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY HK1 NĂM HỌC 2016-2017        

(Thực hiện từ 15 /08/2016)

stt

HỌ TÊN GV

CN

KN

DẠY MÔN – LỚP

 

Tiết

 

1

Nguyễn  Thị  Thúy

9A

Toán 9AB( 8)+ Toán 7B(4)   + HĐNG 9A + ĐT( 2t)

18,5

3

2

Hoàng Thị Quý  

9B

  Hóa 9AB ( 4t) + Địa 8( 3t) +LĐ(2t) +HĐNG 9B+

+CN 9(2t) + ĐT( 2t) + +CD6C(1t)

18,5

6

3

Trịnh Thanh Tâm

8A

Văn 8A( 4t) + Sử 8ABC(6t) + HĐNG 8A +  CN 6BC(4t)

18,5

6

4

Phạm Thị Đan

8B TTCM

Sinh 9AB ( 4t)  + Sinh 8( 6t) + ĐT( 2t)

19,0

4

5

Nguyễn Thị  Phi Nga

8CTTCM

Văn 8BC( 8t) + Sử 6ABC( 3t) + HĐNG 8CB( 1t)

19

4

6

Ngô Thị Thu Hà

7A

Lý 63 + Lý 83 + Lý 94 + Lý 7(2t) + CN 8ABC( 3t) + ...

19.0

3

7

Hoàng  Thanh Thục

7B

Văn 7AB( 8t) + Sử7AB(4t)+HĐNG7AB( 1t) + Nhac7AB(2t)

19,0

3

8

Nguyễn Thị Hảo

6A 

Địa 6ABC ( 3t) + Địa 9AB ( 4t) + Sinh 6A( 2t) +MT 8BC( 2t) +  BCH (1t) + ĐT( 2t) + CTĐ( 1t)

19,0

6

9

Nguyễn Thanh Huyền

6B

TA 6BC( 6t)  +TA 9AB(4t) + TA 8C( 3t) +HĐNG 6AB( 1t)+ BCH (1t)

19,0

3

10

Ngô Thị Hoàn

6C

Văn 6BC(8t) + CD 9AB (2t) +HĐNG 6C+TKHĐ (3t)+ ĐT

19,5

6

11

Trần Xuân Thắng

TPT

ĐĐ10 + Sử 9AB( 2+ Văn 6A(4t) + ĐT

18

6

12

Bùi Diệu Thúy

 Sinh 7AB (4t)  + Sinh 6BC ( 4t) + Nhạc 6 ( 3t) +

 Nhạc 8ABC( 3t)+ MT 9AB( 2t)

19,0

6

13

Bùi Thị Sáu

THTV

 Hóa 8ABC ( 6t)  + Địa 7( 4t) + CN 7B(2t)

19

7

14

Nguyễn Hải Yến

 

Tin 9( 4t) + Tin 8ABC6  + Tin 6C (2t) + PCGD( 2t)

+ Phòng tin + các cuộc thi mạng ( 2t)  + Trang trường  + Phần mềm điểm + Các báo cáo định kì.

 

19

7

15

Nguyễn Thị Hoa

 

Văn 9AB( 10)) +CD7AB( 2t) +CD8ABC( 3t)

+CN6A(2t)+ĐT(2t)

19

7

16

Nguyễn Thị  Nhung

 

 TA 7AB+ TA8AB ( 6t) + TA 6A ( 3t) + MT 6ABC (3t)

18

7

17

Bùi  Thị  Thoa

 

  Toán 7A( 4t) +  Toán  8ABC (12) + CN 7A(2t)

18

7

18

Hợp đồng toán

 

Toán  6ABC( 12t) + MT 7AB( 2t)  + MT 8A(1t)

15

7

19

Phạm Thị Yến

 

 Tin 7 ( 4t) + Tin 6AB ( 4t)  

8

7

20

Nguyễn Khương Duy

 

 TD 6,8,9 + ĐT

19

7

21

Phạm Quang Hưng

 

 TD 7AB ( 4t) +  TTCĐ

19

 

22

Nguyễn Văn My

 

Dạy thay Toán     + Hướng nghiệp 9            

  19

 

23

Vũ Trường Thoi

 

CD 6AB ( 2t)

19