Xuất bản thông tin

Hội nghị chuyên đề chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Hội nghị chuyên đề chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11


Hội nghị chuyên đề chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Hướng tới kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, trong không khí náo nức của thi đua sôi nổi, hai tổ khoa học Tự nhiên và Xã hội đã dạy thực nghiệm các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

Đổi mới phương pháp dạy học là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng góp phần thúc đẩy chất lượng giáo dục trong nhà trường. Thực hiện kế hoạch của nhà trường, trong các ngày 14 và 16 tháng 11/2013 các tiết dạy áp dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực “Bàn tay nặn bột” được hai cô giáo tổ Tự nhiên dạy thực nghiệm qua hai tiết học Sinh học 7 và Vật lí 7. Các tiết dạy đã thể hiện được sự sáng tạo, chủ động khám phá chiếm lĩnh kiến thức, thể hiện được tinh thần tự giác, ý thức vươn lên ở các em học sinh nhà trường.  Không chỉ vậy, tổ khoa học Xã hội tích cực lồng ghép kiến thức Lịch sử địa phương nhằm giáo dục tinh thần ý thức dân tộc, cội nguồn, yêu mến những giá trị văn hóa quê hương mình. Tiết dạy “Lịch sử địa phương Đông Triều” do thầy Trần Xuân Thắng thể hiện đã khơi dậy được lòng yêu mến môn học Lịch sử  – khơi lên lòng tự hào dân tộc.

Các tiết học thành công khảng định sự đổi mới phương pháp dạy học ngày càng đạt hiệu quả trong việc tích cực nâng cao chất lượng dạy và học ở trường THCS Hoàng Quế.

Một số hình ảnh của giờ dạy chuyên đề phương pháp dạy học "Bàn tay nặn bột"

Cô giáo Ngô Thị Thu Hà thể nghiệm giờ dạy Vật lý

Cô giáo Phạm Thị Đan thể nghiệm giờ Sinh học.

Thầy Trần Xuân Thắng thể nghiệm giờ Lịnh sử địa phương

Nhóm học sinh thảo luận trong giờ học

(Nhóm CNTT trường THCS Hoàng Quế)