Xuất bản thông tin

Chương trình công tác tháng 5

Chương trình công tác tháng 5


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS HOÀNG QUẾ

 

Số: 05/KH-TrTHCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  Đông Triều., ngày 02 tháng 5 năm 2013

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2012

                                                                                                                                       

    Thi đua “Hai tốt”chào mừng ngày sinh nhật Bác 19/5/1890-19/5/2013

* Trọng tâm công tác tháng 5/2013:

 

- Thực hiện công tác phát triển: duy trì sĩ số học sinh, đảm bảo tỉ lệ chuyên cần, tiêp tục theo dõi phổ cập 2013.

- Công tác dạy và học: Duy trì nề nêp dạy học, hoàn thành chương trình; thực hiện lấy đủ điểm kiểm tra theo qui định, nghiên cứu kỹ Thông tư 58 để đánh giá xếp loại học sinh; kiểm tra nội bộ nhà trường (đi sâu kiểm tra việc lấy điểm theo qui định, kiểm tra hồ sơ học sinh lớp 9; đánh giá xếp loại học sinh); tiếp tục bồi dưỡng GV soạn giáo án điện tử; phân công GV coi kiểm tra học kỳ II. Tổ chức kiểm tra học kỳ II theo lịch của Phòng GD&ĐT; tổ chức ôn cho học sinh lớp 9 thi vào lớp 10; hoàn thành hồ sơ xét tốt nghiệp THCS; làm hồ sơ dự tuyển lớp 10 cho học sinh lớp 9. Tiếp tục thực hiện tốt việc chống dậy thêm, học thêm theo chỉ thị 09.

- Tăng cường giáo dục đạo đức, phát luật, luật giao thông cho học sinh thông qua các hoạt trong nhà trường; Tổ chức tốt phong trào thi đua “Hai tốt chào mừng ngày sinh nhật Bác Hồ và ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh; tiếp tục triển khai thực hiện chuyên đề: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ năm 2013.  

- Tiếp tục chỉnh trang khuôn viên nhà trường, trồng chăm sóc cây; tu sửa CSVC chuẩn bị cho kết thúc năm học.  

- Bình xét thi đua; Tổng kết năm học 2012-2013; Hoàn chỉnh đánh giá HT, PHT, GV theo chuẩn; báo cáo thi đua năn học về Phòng GD&ĐT.

- Thực hiện tốt vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh mùa hè.

 

(Thực hiện điều chỉnh kế hoạch nếu có)

Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận chịu trách nhiệm

02/05 – 31/5

- Thực hiện công tác dạy học theo chương trình.

- LĐ vệ sinh, châm sóc cây xanh

- Các thành viên trong HĐ giáo dục.

- Ban lao động, HS.

02/5

-Họp Hội đồng giáo dục triển khai công tác tháng 5.

- Các thành viên trong HĐ

 04/5

-Học bù ngày thứ 2 ngày 29/4/2013

- Các thành viên trong HĐ

06/5- 10/5

- Tổ chức kiểm tra học kỳ II theo chỉ đạo của Phòng GD&ĐT.

 - Các thành viên trong HĐ giáo dục.   

11/5

13/5

- Tổ chức chấm kiểm tra học kỳ II; lên điểm; báo cáo kết quả hai mặt giáo dục kỳ II và cả năm.

-Họp xét duyệt hạnh kiểm HS 14 h.

-Gửi hồ sơ thi đua (Bản mềm)

- Các thành viên trong HĐ giáo dục

 

 

-HT.

14/5-20/5

- Báo cáo kết quả kết quả giáo dục về Phòng GD&ĐT

-Hoàn thành chương trình.

- P hiệu trưởng

- Các thành viên trong HĐ giáo dục.

15/5

-Hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đội TNTPHCM.

-Đón đoàn Kiểm tra hồ sơ tốt nghiệp.

-Ht; P ht; Tổ trưởng; TKHĐ; GVCNL.

16/5

- Sáng các tổ họp bình bầu thi đua từ 7 giờ 30

- Các thành viên trong HĐ giáo dục.

-Chiều họp Ban thi đua nhà trường

 -Ban thi đua nhà trường.

19/5

Họp cha mẹ HS lớp 9 từ 7 h.

HT; PHT; GVCN

22/5-24/5

 - Thành lập HĐ xét tốt nghiệp THCS; làm hồ sơ xét tốt nghiệp (xét tốt nghiệp theo hướng dẫn của Phòng)

-Nộp hồ sơ thi đua năm 2013 về Phòng GD&ĐT.

 -Ban thi đua nhà trường.

 

-TK Hội đồng.

26/6

Họp CM HS toàn trường.

HT; PHT; GVCN.

 

Tổng kết năm học có chuyên đề riêng

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

- Bộ phận CM.

- Ban LĐ.

- Ban thi đua.

   - Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Bùi Văn Nghĩa