Xuất bản thông tin

Chương trình công tác tháng 1/2013

Chương trình công tác tháng 1/2013


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HOÀNG QUẾ                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 06/KH-TrTHCS                                     Đông Triều, ngày 05 tháng 01 năm 2013

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01/2013

                                                                                                                                       

* Trọng tâm công tác tháng 01/2013:

( Phát động phong trào thi đua 2 tốt " Dạy thật tốt - Học thật tốt" chào mừng ngày Thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/2/1930-3/2/2013; chào mừng xuân Quý Tỵ 2013).

             Tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với các cuộc vận động của nghành. “Mỗi thày cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học, tự bồi dưỡng và sáng tạo”.

- Thực hiện công tác phát triển: Duy trì sĩ số học sinh. Đảm bảo tỉ lệ chuyên cần, tiêp tục thực hiện phổ cập THCS năm 2013.

- Công tác dạy và học: Thực hiện nghiêm túc nề nếp dạy học; Kiểm tra nội bộ nhà trường. Ôn luyện học sinh giỏi, tổ chức cho học sinh thi học sinh giỏi cấp huyện, bồi dưỡng học sinh yếu kém, Tham dự Chuyên đề cụm V và các lớp tập huấn của Phòng GD&ĐT, của Sở GD&ĐT. Tiếp tục thực hiện tốt việc chống dậy thêm, học thêm theo chỉ thị 09.

- Tăng cường giáo dục đạo đức, phát luật, giáo dục về an toàn giao thông, tai nạn thương tích cho học sinh. Nghiêm chính chấp hành các quy định cấm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt pháo nổ và thả đèn trời. Tăng cường các hoạt động của Liên đội, tích cực tuyên truyền trên các buổi phát thanh măng non trong nhà trường.     

- Tiếp tục đầu tư CSVC phục vụ cho thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT vào quản lý và dạy học; lập dự toán đổ đất khu vườn cây sau lớp học. Sơ kết học kỳ I và kết quả thực hiện 5 đề tài trọng tâm.

- Thực hiện tốt vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh mùa đông.

(Thực hiện điều chỉnh kế hoạch nếu có)

Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận chịu trách nhiệm

03/01 – 31/01

- Thực hiện công tác dạy học theo chương trình.

- LĐ vệ sinh, châm sóc cây xanh

- Các thành viên trong HĐ giáo dục.

- Ban lao động, HS.

07/01

-Họp Hội đồng giáo dục triển khai công tác tháng 01.

- Các thành viên trong HĐ.

08/01- 20/01

 -Kiểm tra nội bộ nhà trường.

 

 - HT; P HT; Ban kiểm tra; GV.

 10/01

 

- Dự họp trực tuyến Trợ giúp pháp lý.

 

- HT; P HT; CT CĐ; BTĐ; TPT; GV; 10 HS.

12/01

-Làm việc với đoàn kiểm tra đánh giá phong trào “Xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn” .

-Toàn thể CB, GV, HS nhà trường.

13/01

-Họp cha mẹ học sinh từ 7 giờ 30 phút.

-BGH; GVCN

14/01

Sơ kết kỳ I vào tiết chào cờ

-Toàn thể CB, GV, HS nhà trường.

 15/01

- Tổ chức cho HS tham dự kỳ thi HS giỏi cấp huyện.

-  CM; GVCN 9A.

    19/01

Tổ chức cho HS thi Olympic Tiếng Anh qua mạng Internet.

Vòng thi cấp huyện năm học 2012-2013.

-Điểm thi THCS Hoàng Quế

22/01-24/01

Tiếp đoàn thanh tra toàn diện nhà trường

 -Toàn thể CB, GV, HS nhà trường.

25/01-31/01

-Tiếp tục chương trình HK II.

 

-Toàn thể CB, GV, HS nhà trường.

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

- Bộ phận CM.

- Ban LĐ.

- Ban thi đua.

   - Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Bùi Văn Nghĩa