Xuất bản thông tin

Chương trình công tác tháng 03/2012

Chương trình công tác tháng 03/2012


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG THCS HOÀNG QUẾ

Số: 03/KH-TrTHCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Đông Triều., ngày 08  tháng 03. năm 2012

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03/2012

                                                                                                     

 

* Trọng tâm công tác tháng 03/2012:

 

- Thực hiện công tác phát triển: duy trì sĩ số học sinh, đảm bảo số lớp (10 lớp, 330 học sinh); đảm bảo tỉ lệ chuyên cần, tiêp tục theo dõi phổ cập 2012.

- Công tác dạy và học: Duy trì nề nêp dạy học, đảm bảo chương trình, tích cực ứng dụng CNTT vào đổi mới công tác dạy học, dạy chuẩn KT-KN; tích hợp bồi dưỡng đạo đức học sinh; kiểm tra nội bộ nhà trường; Bồi dưỡng soạn giáo án điện tử, nộp GA về Phòng GD&ĐT theo qui định, tổ chức cho học sinh tham gia thi học sinh giỏi, Hội khỏe Phù đổng cấp tỉnh; Tiếp tục thực hiện tốt việc chống dậy thêm, học thêm theo chỉ thị 09.

- Tăng cường giáo dục đạo đức, phát luật của học sinh thông qua các hoạt động Đội trong nhà trường; Tổ chức tốt kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, hoạt động tập thể toàn trường ngày 26/3; triển khai thực hiện chuyên đề: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ năm 2012.

- Tiếp tục chỉnh trang khuôn viên nhà trường, trồng chăm sóc cây; tham dự Hội thảo “xanh hóa trường học”.

- Tham gia tốt cuộc vận động quyên góp tôn tạo Đài tưởng niệm nơi Bác Hồ dừng chân tại Hồng Thái, thực hiện tốt vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh

 

 

 

Lịch cụ thể

 

 

 

Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận chịu trách nhiệm

01/03 – 31/03

- Thực hiện công tác dạy học theo chương trình.

- LĐ vệ sinh, châm sóc cây xanh

- Các thành viên trong HĐ giáo dục.

- Ban lao động, HS.

 

04/3

-Tổ chức đi tham quan Đền thày Chu Văn An

- Các thành viên trong HĐ giáo dục.

08/03

- Họp Hội đồng triển khai kế hoạch thực hiện.

- Các thành viên trong HĐ giáo dục.

03/03-20/03

- Kiểm tra nội bộ nhà trường

- Tổ chức cho HS tham gia thi HSG cấp Tỉnh các môn văn hóa, thi điền kinh HKPĐ.

- Ban kiểm tra.

- Chuyên môn, GV lớp 9, HS.

13/03-15/3

- Tham gia Thi Đồ dùng dạy học

- Hội thảo “xanh hóa nhà trường” theo lịch của PGD

- Các thành viên trong HĐ giáo dục.

- HT; CTHCMHS.

10/03-25/03

- Chuẩn bị CSVC cho hoạt động tập thể toàn trường.

- Các thành viên trong HĐ giáo dục, các chi đội.

25/03-26/03

- Tổ chức hoạt động tập thể toàn trường chào mừng ngày thành lập ĐTNCSHCM.

 - Các thành viên trong HĐ giáo dục, các chi đội.

 

26/3-30/3

-Kiểm tra nội bộ nhà trường.

- Đánh giá công tác tháng 3, XD Kế hoạch thực hiện thực hiện công tác tháng 4.

-Ban kiểm tra.

- Ban thi đua nhà trường.

 

 

Nơi nhận:                                                                                                  

- Bộ phận CM.

- Ban LĐ.

- Ban thi đua.

   - Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Bùi Văn Nghĩa