Asset Publisher

Chương trình công tác tháng 1-2014

Chương trình công tác tháng 1-2014


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HOÀNG QUẾ                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 06/KH-TrTHCS                                             Đông Triều, ngày 09 tháng 01 năm 2014

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01/2014

                                                                                                                                       

* Trọng tâm công tác tháng 01/2014:

( Phát động phong trào thi đua 2 tốt " Dạy thật tốt - Học thật tốt" chào mừng ngày Thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/2/1930-3/2/2013; chào mừng xuân Giáp Ngọ 2014).

             Tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với các cuộc vận động của nghành. “Mỗi thày cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học, tự bồi dưỡng và sáng tạo”.

- Thực hiện công tác phát triển: Duy trì sĩ số học sinh. Đảm bảo tỉ lệ chuyên cần, tiêp tục thực hiện phổ cập THCS năm 2014.

- Công tác dạy và học: Thực hiện nghiêm túc nề nếp dạy học; Kiểm tra nội bộ nhà trường. Tạo điều kiện cho học sinh ôn luyện thi học sinh giỏi vòng tỉnh, bồi dưỡng học sinh yếu kém. Tiếp tục thực hiện tốt việc chống dậy thêm, học thêm theo chỉ thị 09.

- Tăng cường giáo dục đạo đức, phát luật, giáo dục về an toàn giao thông, tai nạn thương tích cho học sinh. Nghiêm chính chấp hành các quy định cấm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt pháo nổ và thả đèn trời. Tăng cường các hoạt động của Liên đội, tích cực tuyên truyền trên các buổi phát thanh măng non trong nhà trường.      

- Tiếp tục đầu tư CSVC phục vụ cho thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT vào quản lý và dạy học; Sơ kết học kỳ I.  

- Thực hiện tốt vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh mùa đông. Bàn giao CSVC trong thời gian nghie Tết.

(Thực hiện điều chỉnh kế hoạch nếu có)

Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận chịu trách nhiệm

02/01 – 25/01

- Thực hiện công tác dạy học theo chương trình.

- LĐ vệ sinh, châm sóc cây xanh

- Các thành viên trong HĐ giáo dục.

- Ban lao động, HS.

05/01

-Họp CMHS

-BGH; GVCN

09/01

-Họp Hội đồng giáo dục triển khai công tác tháng 01.

- Các thành viên trong HĐ.

 10-11/01

 -Hội đồng thi IOE cấp huyện.

 

 - Hội đồng thi.

 13/01-22/01

 

- Kiểm tra nội bộ nhà trường.

 

- HT; P HT;  Ban KT.

13/01

Sơ kết kỳ I vào tiết chào cờ

-Toàn thể CB, GV, HS nhà trường.

22/01

Tham dự sơ kết học kỳ I

HT.

25/01

Tặng quả học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

-BGH; HCTĐ; GVCN

27/01-06/02

Nghỉ Tết nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

 

-Trực Tết

-Toàn thể CB, GV, HS nhà trường.

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

- Bộ phận CM.

- Ban LĐ.

- Ban thi đua.

   - Lưu VP.

                              HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                               Bùi Văn Nghĩa