Asset Publisher

Chương trình công tác tháng 05/2012

Chương trình công tác tháng 05/2012


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS HOÀNG QUẾ

Số: 05/KH-TrTHCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Đông Triều., ngày 03 tháng 5 năm 2012

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2012

                                                                                 

    Thi đua “Hai tốt”chào mừng ngày sinh nhật Bác 19/5/1890-19/5/2012

* Trọng tâm công tác tháng 5/2012:

 

- Thực hiện công tác phát triển: duy trì sĩ số học sinh, đảm bảo tỉ lệ chuyên cần, tiêp tục theo dõi phổ cập 2012.

- Công tác dạy và học: Duy trì nề nêp dạy học, hoàn thành chương trình; thực hiện lấy đủ điểm kiểm tra theo qui định, nghiên cứu kỹ Thông tư 58 để đánh giá xếp loại học sinh; kiểm tra nội bộ nhà trường (đi sâu kiểm tra việc lấy điểm theo qui định, đánh giá xếp loại học sinh);tiếp tục bồi dưỡng GV soạn giáo án điện tử; phân công GV coi kiểm tra học kỳ II. Tổ chức kiểm tra học kỳ II theo lịch của Phòng GD&ĐT; tổ chức ôn cho học sinh lớp 9 thi vào lớp 10; làm hồ sơ xét tốt nghiệp THCS; làm hồ sơ dự tuyển lớp 10 cho học sinh lớp 9. Tiếp tục thực hiện tốt việc chống dậy thêm, học thêm theo chỉ thị 09.

- Tăng cường giáo dục đạo đức, phát luật của học sinh thông qua các hoạt động Đội trong nhà trường; Tổ chức tốt phong trào thi đua “Hai tốt chào mừng ngày sinh nhật Bác Hồ và ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện chuyên đề: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ năm 2012. Hưởng ứng ngày “Tháng hành động vì trẻ em năm 2012”.

- Tiếp tục chỉnh trang khuôn viên nhà trường, trồng chăm sóc cây; tu sửa CSVC chuẩn bị cho kết thúc năm học. Tích cực hưởng ứng ngày môi trường thế giới.

- Bình xét thi đua; Tổng kết năm học 2011-2012; báo cáo thi đua năn học về Phòng GD&ĐT.

- Thực hiện tốt vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh mùa hè.

 

(Thực hiện điều chỉnh kế hoạch nếu có)

Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận chịu trách nhiệm

01/05 – 31/5

- Thực hiện công tác dạy học theo chương trình.

- LĐ vệ sinh, châm sóc cây xanh

- Các thành viên trong HĐ giáo dục.

- Ban lao động, HS.

03/5

-Họp Hội đồng giáo dục triển khai công tác tháng 4.

- Các thành viên trong HĐ

07/5-12/5

-Tổ chức cho học sinh thi học kỳ II theo lịch của Phòng GD&ĐT

-Đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 THPT

- Các thành viên trong HĐ giáo dục được phân công

-PHT-GVCN lớp 9

13/5

-Họp cha mẹ học sinh lớp 9

-GVCN lớp 9

14/5-17/5

- Tổ chức chấm kiểm tra học kỳ II; lên điểm; báo cáo kết quả hai mặt giáo dục kỳ II và cả năm.

- 8 giờ ngày 17/5 họp xét hạnh kiểm

 

- Các thành viên trong HĐ giáo dục

18/5-21/5

-Kết thúc chương trình

- Các thành viên trong HĐ giáo dục

19/5

- Đại hội cháu ngoan Bác Hồ

- TPT; GVCN; đại biểu học sinh

20/5

-Họp Cha mẹ HS toàn trường từ 7 giờ 30.

- HT; PHT; GVCN lớp

22/5

- Sáng các tổ họp bình bầu thi đuatừ 7 giờ 30

- Các thành viên trong HĐ giáo dục

-Chiều họp Ban thi đua nhà trường

-Ban thi đua nhà trường.

23/5-31/5

-  Nghiệm thu sáng kiến kinh nghiệm của các cá nhân

- Thành lập HĐ xét tốt nghiệp THCS; làm hồ sơ xét tốt nghiệp(xét tốt nghiệp theo hướng dẫn của Phòng)

 -Ban thi đua nhà trường.

 

Tổng kết trường có chuyên đề riêng

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                  

- Bộ phận CM.

- Ban LĐ.

- Ban thi đua.

   - Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Bùi Văn Nghĩa