DANH SÁCH CÁN BỘ GVNV NĂM HỌC 2018-2019


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THỊ XàĐÔNG TRIỀU

              TRƯỜNG THCS HOÀNG QUẾ

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN

( Tính tới thời điểm 5 tháng 9  năm 2018)

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

NĂM VÀO NGÀNH

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ CM

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Vũ Trường Thoi

1959

1980

HT

Đại học

0915018656

2

Nguyễn Văn My

1958

1979

Hiệu phó

Đại học

033 3676594

3

Phạm Thị Đan

1981

2002

TT CM

Đại học

0985919583

4

Hoàng Thị Quý

1964

1987

Giáo viên

Cao đẳng

033 3872379

5

Ngô Thị Thành

1975

 

Thiết bị

 Cao đẳng

 

6

Bùi Thị Sáu

1973

1998

Giáo viên

Đại học

0973318366

7

Phạm Quang Hưng

1979

2006

Giáo viên

Cao đẳng

0912903279

8

Nguyễn Thị Hải Yến

1981

2004

Giáo viên

Đại học

0986587220

9

Nguyễn Thị Hảo

1980

2001

Giáo viên

Đại học

033 3872535

10

Nguyễn Khương Duy

1982

2007

Giáo viên

Đại học

0977037237

11

Nguyễn Thị Nữ

1983

 2005

Giáo viên

Đại học

01635837750

12

 Nguyễn Lan Anh

1984

2007

Giáo viên

Đại học

01216432222

13

Nguyễn Thị Phi Nga

1975

1995

TT CM

Đại học

033 3584414

14

Nguyễn Thị Hạnh

 

2018

Giáo viên

Thạc Sĩ

 

15

Trịnh Thị Thanh Tâm

1976

1997

Giáo viên

Đại học

0984232466

16

Hoàng Thanh Thục

1977

1998

Giáo viên

Đại học

033 3678609

17

Nguyễn T. Thanh Huyền

1978

2002

Giáo viên

Đại học

033 3674033

18

Trần Xuân Thắng

1978

2001

TPT Đội

Đại học

033 3872497

19

Nguyễn Thị Thúy

1986

2008

Tổ phó CM

Đại học

01672010684

20

Ngô Thị Hoàn

1980

2002

Giáo viên

Đại học

0936628746

21

Bùi Thị Diệu Thúy

1980

2003

Giáo viên

Đại học

01266355688

22

Nguyễn Thanh Thúy

1988

2015

Giáo viên

Thạc Sĩ

0973872283

23

Phạm Thị Lan Anh

1979

2009

Hành chính

Đại học

01646338556 

24

Ngô Thị Thảo

1988

2012

NV thư viện

Cao đẳng

0966648636

25

Ngô Phương Loan

 

2018

Giáo viên

Thạc Sĩ

 

26

Phạm Hồng Vân

 

2018

Giáo viên

Đại học

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu