Phân công chuyên môn học kì II năm học 2017-2018


   TRƯỜNG THCS HOÀNG QUẾ

 

                PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY HK2 – 2017-2018       

(Thực hiện từ   02 /01/2018

TT

HỌ TÊN GV

CN/

 KN

DẠY MÔN – LỚP

 

Tiết

Nghỉ

 

1

Trịnh Thanh Tâm

9A

Văn 9A( 5t) + Sử 9ABC(6t)  + Sử 8AB(2t) + HĐNG9A(0,5)

17,5

4

2

Phạm Thị Đan

9B TT  

Sinh 9ABC( 6t) + CN 9(3t) +HĐNG 9B(0,5) + Nhạc 9B(1t)

17,5

4

3

Nguyễn Thị  Phi Nga

9CTT

Văn 9BC( 10t)  + Sử 6AC( 2t)

19

6

4

Bùi Thị Diệu Thúy

8ACĐ

Sinh 8AB(4t) +Sinh7ABC(6t)+  HĐNG 8A + MT 8A(1t)

18,5

3

5

Hoàng  Thanh Thục

8B

Văn 8AB( 8t) + Sử 7ABC(6t) + HĐNG8B

18,5

4

6

Nguyễn Thị Hảo

7A

 Địa 9ABC( 3t) + HĐNG 7AB(1)  + Địa 7(6t) + Địa 8AB(4t)

18

3

7

Nguyễn Thị Nữ

7B

Lý 63 +Lý7(3t) + Lý 82 + Lý 96 +BCHCĐ( 1t

19

5

8

Ngô Thị Hoàn

7C

Văn 7BC(8t) + CD 9(3t) + Nhạc7C(1t) +HĐNG 7C +MT6AB(2t)

18,5

6

9

Nguyễn Thị Hoa

6A

Văn 6AC( 8t)+HĐNG6A +CD7ABC(3t) +CD8AB(2t)+CD 6A

18,5

6

10

Nguyễn  Thị  Thúy

6B

Toán 9BC( 8)+ Toán 6B( 4t) + HĐNG 6B+ CD 6BC( 2t)

18,5

3

11

Bùi Thị Sáu

6C

 Hóa9B(2t) + PTN(8t) + Sinh 6C(2t)+HĐNG6C +MT6C(1t)

17,5

6

12

Nguyễn Hải Yến

 

 Tin 9ABC (6t) + Tin 8AB(4t) +Tin 7C(2t)+ TKHĐ +PCGD

+Trang trường +Phần mềm điểm + bcđịnh kì.

19

7

13

Ngô Thị Phương Loan

 

 Toán 8AB( 8t) + Tin 6ABC( 6t) +Tin 7AB(4t) +Phòng tin(1t)

19

7

14

 Nguyễn  Thanh Thúy

        

 

Toán 9A(4t) +Toán7BC( 8t+ CĐoàn (1t) + Nhạc 9AC(2t)

+ HĐNG 9C(0,5t) + Nhạc 7AB(2t)

 

17,5

4

15

Phạm Thu Hằng

 

Toán 7A(4)  + Toán 6AC(8) +CN 7ABC( 6t)

18

7

16

 Nguyễn Thanh Huyền

 

TA 9BC( 4t) +TA 8AB( 6t) +TA 6BC(6t) + CN 6C(2t)

18

7

17

Ng.  Tuyết Hạnh

 

TA7ABC(9t) + TA9A( 2t) +TA 6A(3t)+ + MT7(3t)

17

7

18

Nguyễn Lan Anh

GDCĐ

 Nhạc 6BC ( 2t)  + Nhạc 8AB( 2t) + TTCĐ

19

 

19

Trần Xuân Thắng

TPT

ĐĐ10  + Văn 7A(4t) + Văn 6B (4t) + Sử 6B(1t)

19

6

20

Phạm Quang Hưng

 

TD 6ABC ( 6t) +CN 8(4t) +Sinh 6AB(4t) +CN 6AB( 4t) + PT

19

5

21

Nguyễn Khương Duy

 

 TD 7,8,9( 16t) + ĐT( 2t)  + P trào ( 1t)

19

7

22

Hoàng Thị Quý 

 

Hóa 8AB(4t) +LĐ(2t)+Địa 6ABC(3t) + Hóa 9AC(4t) +

  + MT 8B( 1t)  + Nhạc 6A(1t)

15

6

23

Nguyễn Văn My

HP

 Hướng nghiệp 9            

  19

 

24

Vũ Trường Thoi

HT

  Dạy thay Vật lí

19

 

 

 

                                           

                                                                   Hiệu Trưởng

 

 

                                                                          Vũ Trường Thoi

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu