Xuất bản thông tin

Chương trình công tác tháng 11

Chương trình công tác tháng 11


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HOÀNG QUẾ                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/KH-TrTHCS                             Đông Triều, ngày 02 tháng 11 năm 2012

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2012

                                                                                                     


* Trọng tâm công tác tháng 11/2012:

 

( Phát động phong trào thi đua 2 tốt " Dạy thật tốt - Học thật tốt" chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11).

          Tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với các cuộc vận động của nghành. “Mỗi thày cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học, tự bồi dưỡng và sáng tạo”.

- Thực hiện công tác phát triển: Duy trì sĩ số học sinh. Đảm bảo tỉ lệ chuyên cần, tiêp tục thực hiện phổ cập THCS năm 2013.

- Công tác dạy và học: Thực hiện nghiêm túc nề nếp dạy học; rà soát lại chương trình, chế độ lấy điển kiểm tra theo TT 58 của BGD&ĐT. Kiểm tra nội bộ nhà trường. Ôn luyện học sinh giỏi, bồi dưỡng học sinh yếu kém, tổ chức cho HS dự thi giải toán trên máy tính cầm tay. Tổ chức Hội thi ATGT. Tham dự các lớp tập huấn của Phòng GD&ĐT, của Sở GD&ĐT. Tiếp tục thực hiện tốt việc chống dậy thêm, học thêm theo chỉ thị 09 của Ban TV Tỉnh ủy.

 

- Tăng cường giáo dục đạo đức, phát luật, giáo dục về an toàn giao thông, tai nạn thương tích cho học sinh. Tăng cường các hoạt động của Liên đội, tích cực tuyên truyền trên các buổi phát thanh măng non trong nhà trường.   

 

- Tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt nam 20/11.

- Tiếp tục đầu tư CSVC phục vụ cho thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT vào quản lý và dạy học; bổ xung các bảng biểu bị hỏng trong cơn bão số 8.

- Thực hiện tốt vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh trong thời tiết chuyển mùa; bệnh chân-tay-miệng, sốt xuất huyết.

(Thực hiện điều chỉnh kế hoạch nếu có)

Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận chịu trách nhiệm

01/11 – 30/11

- Thực hiện công tác dạy học theo chương trình.

- LĐ vệ sinh, châm sóc cây xanh

- Các thành viên trong HĐ giáo dục.

- Ban lao động, HS.

01/11

-Kiểm tra phổ cập GD THCS tại TH Yên Thọ.

-PHT

 

02/11

-Họp Hội đồng giáo dục triển khai công tác tháng 11

- Các thành viên trong HĐ.

05/11-10/11

 -Kiểm tra nội bộ nhà trường.

 - Thao giảng chào mừng ngày 20/11.

 -  HT; P HT; Ban kiểm tra; GV.

 

08/11

Tổ chức thi ATGT từ 7 giờ. Dự giờ trực tuyến.

- Toàn thể CB, GV, HS nhà trường

12/11

-Chào cờ đầu tuần, tuyên truyền Biển – Đảo VN, tưởng niệm những nạn nhân bị tai nạn GT.

- Toàn thể CB, GV, HS nhà trường.

 19/11

- Dự  kỷ niệm ngày nhà giáo VN tại Phòng GD&ĐT.

- HT; CTCĐ; Giáo viên được tôn vinh

 20/11

Dự kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam tại UBND xã.

 

 - Toàn thể CB, GV, HS nhà trường.

21/11-30/11

- Kiểm tra nội bộ nhà trường.

 

- HT; P HT; Ban kiểm tra.

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                  

- Bộ phận CM.

- Ban LĐ.

- Ban thi đua.

   - Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Bùi Văn Nghĩa